Kybernetická bezpečnost je soubor systémových opatření v IT infrastrukturách zákazníků uplatňující strategie a metody informační bezpečnosti s cílem chránit citlivé a cenné informace proti zneužití, poškození a zcizení jak identit, duševního vlastnictví či citlivých informací.

BEZPEČNOST KONCOVÉHO BODU
SPRÁVA KONCOVÉHO BODU A SPRÁVA HROZEB
BEZPEČNOST VIRTUÁLNÍCH PROSTŘEDÍ A SPRÁVA CLOUDŮ
BEZPEČNOST MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ
SPRÁVA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ
PREVENCE ZTRÁTY DAT (DLP)
BEZPEČNOST MAILOVÝCH BRAN
BEZPEČNOST WEBOVÝCH BRAN
FIREWALLY NOVÉ GENERACE
BEZPEČNOST APLIKACÍ V CLOUDU
SANDBOXING A OCHRANA PROTI NEZNÁMÝM HROZBÁM
Přesunout se na začátek