Nabízíme vám neformální analýzu vašeho IT, zaměřenou přesně na zákaznické potřeby. Audit IT vedeme v souladu s normou ISO 27001, jejíž naplnění požaduje i zákon o kybernetické bezpečnosti. Zároveň jej lze použít jako vstupní sondu pro připravenost na naplnění GDPR.

Naším cílem je odpovědět na základní otázky jako např.:

  • zda je definována strategie řízení IT,
  • zda je organizace připravena na certifikaci IT systémů,
  • jsou-li klíčové systémy dostatečně popsány v katalogu služeb IT či v jiné dokumentaci,
  • je-li zajištěna kontinuita činností organizace při havárii nebo jiném neplánovaném výpadku IT,
  • jsou-li k dispozici zálohovací a DR plány
  • jak jsou vyřizovány požadavky na IT,
  • existují-li bezpečnostní směrnice pro IT apod.
Přesunout se na začátek