Nabízíme našim zákazníkům jednorázovou a komplexní analýzu uživatelských dat s cílem identifikace a roztřídění podle několika kritérií a potřeb pro stávající běh firmy. Díky analýze souborových systémů serverů, dat na sdílených discích uživatelů, připojených NAS či v poštovních schránkách Exchange serverů je možné během několika dní získat ucelené informace o využívání firemních úložišť.

Po správné interpretaci výsledných informací lze identifikovat skupiny dat, které již není třeba držet na „rychlém“ úložišti pro přístup uživatelů. Přesunutím těchto dat například do archivu, aniž by se snížil komfort pro uživatele, firma ušetří nejen zdroje na primárních datových úložištích, ale také sníží finanční zátěž spojenou se zálohováním a jeho licencováním.

Přesunout se na začátek