GDPR se týká nás všech, a to ať už jsme na straně organizace (firmy, úřadu atd.), která shromažďuje osobní údaje, nebo jsme občanem, jehož data jsou někým shromažďována nebo zpracovávána. V tomto případě není výjimek a kdokoliv s našimi daty nakládá, musí GDPR respektovat (v tomto případě na velikosti nezáleží). Týká se to tedy kohokoliv (i mimo EU), kdo zpracovává nebo shromažďuje osobní údaje o občanech členských zemí EU.

Nabízíme vám pomoc ve všech fázích spojených s naplněním požadavků EU dle GDPR regulace. Srovnávací analýza a sestavení plánu dosažení shody s GDPR jsou prvními kroky, které organizace na cestě k dosažení shody potřebuje provést. Srovnávací analýza dává odpověď na otázku, kde jsou nedostatky v plnění požadavků GDPR. Plán shody s GDPR se pro vás stane procesním manuálem, který napomůže vaší organizaci dovést do cíle, což je naplnění GDPR.

Přesunout se na začátek