LOGmanager je vyvíjen od roku 2014 jako nosný produkt firmy Sirwisa a.s., která sídlí v Praze. Jedná se sice o lokálního výrobce, ale její produkt používají nejen zákazníci z české státní správy, ale i průmyslové podniky všech velikostí a oborů, obchodní společnosti, společnosti z oblasti bankovnictví atp. napříč EU.

Řešení lokálního výrobce jsme zařadili do nabídky jako důkaz toho, že i v našich lokálních podmínkách mohou vznikat produkty, které si v mnohém nezadají s konkurenčními produkty nadnárodních korporací, ale také proto, že dokážeme díky znalosti národního prostředí lépe chápat potřeby našeho domácího trhu a přizpůsobit se velmi rychle jak lokální legislativě, tak potřebám celého zákaznického spektra.

Po hlubší analýze požadavků zákazníků se mnohdy ujistíme, že byť na začátku zní požadavek na řešení SIEM, tak LOGmanager je dostatečnou a ekonomicky zajímavější volbou, nežli mnohdy drahá a vysoce sofistikovaná SIEM řešení renomovanějších konkurentů, která generují vysoké pořizovací i provozní náklady.

TECHNOLOGIE LOGmanager poskytuje:
  • jednoduché a licenčně transparentní řešení pro zákazníky, kteří hledají řešení pro zajištěnou systému pro centralizovanou správu eventů a logů z libovolných síťových aktivních prvků, bezpečnostních zařízení i operačních systémů a aplikačního software (SEM-Security Event Management).  Jeho podstatou je i sběr všech relevantních eventů a logů organizace a jejich ukládání v nezměnitelné podobě do centrálního zabezpečeného úložiště (Log archiving system).
Přesunout se na začátek