V dubnu 2015, společnosti Raytheon a Websense oznámily plán na spojení jednotek, Raytheon Cyber Produkts s Websense. Sloučená společnost okamžitě začal integrovat Raytheon Cyber Produkty a Websense produktové portfólio, ucelených řešení kybernetické bezpečnosti jak pro vládních tak i komerčních organizace.

Tato činnost vyústila v lednu 2016 k uvedení na trh zbrusu novou značku s názvem FORCEPOINT, která zastřešuje to nejlepší z produktů uvedených společností.

Forcepoint Logo 2020
Forcepoint Gold Partner Logo-Primary

Dalším střípkem do zajímavé a pestré mozaiky produktů byl nákup skupin firewall Stonesoft a Sidewinder (dříve součást společnosti Intel Security’s McAfee business). Budoucnost se bude ubírat směrem postupné integrace produktů Stonesoft Next-Generation Firewall, který je průkopníkem obrany proti únikům dat a obrany proti pokročilým technikám používaných sofistikovanými útočníky, zatím co Sidewinder proxy firewally patří mezi vůbec první firewally na aplikační vrstvě a do dnešního dne asi jediný firewall, který nebyl nikdy kompromitován.

V roce 2017 přidal Forcepoint další dva produktové brandy.

Díky akvizici společnosti SKYFENCE, Forcepoint rozšířil své portfolio o vlastnosti, které jsou obzvláště důležité pro společnosti, které se snaží chránit duševní vlastnictví, stejně jako ty, které čelí požadavkům na dodržování předpisů, jako je například obecné nařízení o obecné ochraně údajů (GDPR), Standard pro bezpečnost platebních karet (PCI-DSS) a Sarbanes Oxley .

Skyfence poskytuje přehled a kontrolu nad Cloudovými aplikacemi, které jsou ve společnostech schváleny pro používání (např. NetSuite, Office 365, Salesforce, Workday) a také zaměstnanci mohou používat bez schválení (např. Dropbox, G Suite a Box). Integrací s produkty Forcepoint, přináší velmi zásadní rozšíření o CASB (cloud access security broke ), zabezpečení webových stránek a prevenci ztráty dat (DLP) díky integraci i do mobilní platformy CASB s DLP funkcionalitou.

Poslední akvizicí, je „pohlcení“ společnosti RedOwl, která se zabývá analýzou chování uživatelů a entit (UEBA) a tím skvěle rozšiřuje možnosti stávajících technologií Forcepoint DLP a Forcepoint Insider Threat a bude kromě toho poskytovat jediné komplexní řešení pro porozumění a reakci na chování a záměry lidí.

TECHNOLOGIE FORCEPOINT POSKYTUJE:
  • Kontrolu a filtraci webového provozu (Forcepoint Web Security).
  • Zabezpečení e-mailové komunikace (Forcepoint Mail Security).
  • Ochranu před únikem citlivých informací napříč veškerými vektory (Forcepoint DLP Endpoint, Web, Mail, Cloud).
  • Systém pro analýzu anomálního chování uživatelů a skupin (Forcepoint Insider Threat / UEBA Behavioral Analytics).
  • Spolehlivý Forcepoint NGFW s imunitou proti AET (Advanced Evasion techniques).
  • Identifikaci a kategorizaci cloudových aplikací, jejich regulace a zabezpečení pomocí Forcepoint CASB (Cloud Access Security Broker).
  • Technologie detekce neznámých hrozeb napříč produktovým portfoliem, povyšuje všechny bezpečnostní analýzy na nejvyšší úroveň a díky eliminaci falešně identifikovaných hrozeb, umožňuje bezpečnostním týmů se věnovat jen opravdovým hrozbám pro data i celé infrastruktury. To je Forcepoint Forcepoint Advanced Malware Detection (AMD).
Přesunout se na začátek