Společnost Wombat Security, je dnes již divizí společnosti Proofpoint. Zabývá se změnou chování uživatelů a poskytuje computer-based learning program pro zvyšování povědomí a školení o informační bezpečnosti.

Pomocí nástroje pro dlouhodobé a komplexní vzdělávání spojeným s testováním a ověřováním znalostí uživatelů, pomáhá organizacím učit své zaměstnance jak se chovat v kybernetickém světě. To vše v podobě komplexní platformy, která propojuje velký počet interaktivních vzdělávacích modulů, testů dovedností a simulovaných phishingových kampaní, včetně rozsáhlé knihovny vzorů a předdefinovaných testů, kompletního reportingu a analytiky, a to vše i pro uživatele v českém jazyce.
Wombat Security je vhodná pro každou organizaci jako podpůrný nástroj za účelem posílení jejich obrany proti kybernetickým hrozbám. Její aplikací se dosahuje až 90% snížení počtu bezpečnostních incidentů a výrazného snížení nákladů na odstranění dopadů takovýchto bezpečnostních incidentů. Wombat security je již pátým rokem lídrem v magickém kvadrantu společnosti Gartner pro oblasti computer-based learning.

Přesunout se na začátek